`

Notary Public Services in Albanian

albanianflag

Keni nevojë për shërbime noterie në gjuhën shqipe? Downtown Notary mund të ju ndihmoj!

Fakt interesant: Diaspora shqiptare (numri i shqiptarëve jashtë Shqipërisë) është shumë më i lartë se numri i njerëzve që jetojnë në Shqipëri. Ndërsa Shqipëria ka një popullsi prej më pak se 3 milion banorësh, vlerësohet se ka rreth 7 milion shqiptarë në mbarë botën. Në Ontario, jetojnë rreth 17, 440 persona, të cilët e kanë gjuhën shqipe gjuhë të parë.

Downtown Notary tani ofron shërbime noterie, deklarata noteriale, vërtetime me origjinalin, dhe shërbime të tjera noteriale në gjuhën shqipe. Ne i kryejmë te gjitha shërbimet noteriale për klientët tanë, duke e bëre sa më të lehtë punën për ato. Shërbimet tona në gjuhën shqipe mund ti gjeni në zyrat tona në Yonge dhe Sheppard në Toronto.

Dëshironi të mësoni më shumë për shërbimet tona në gjuhën shqipe, ose a jeni gati për të lënë takim? Na kontaktoni tani!

Need notary services in Albanian? Downtown Notary can help!

Interesting fact: the Albanian diaspora (the number of Albanians outside of Albania) is much higher than the number of people living in Albania. While Albania has a population of under 3 million people, it is estimated that there are around 7 million Albanian speakers across the world. In Ontario, Albanian is the first language of 17, 440 people.

Downtown Notary now provides notary public and commissioner for taking oaths services in Albanian. It’s just another way that we make notary services as easy as possible by meeting the needs of our clients. Our Albanian-language services are available at our Yonge and Sheppard location in Toronto.

Want to learn more about Downtown Notary’s Albanian language services, or ready to book your appointment? Contact us now!

Notary Public Services in Spanish

Name and Sex Designation Change Services for the Trans Community